Svatební fotografie:

Památka na svatební obřad

Nabídka je určena pro zájemce o zák­ladní památku na svatební obřad.

Výběr z 100200 fotografií

2,5 hodiny práce fotografa na místě kde si řeknete své ANO.

obvykle se zachy­cuje pří­jezd ženicha a nevěsty, obřad a společné fotografie v přímém okolí

dále 30 ks Vámi vybraných upravených fotografií na CD/​DVD

5 ks Vámi vybraných retušo­vaných fotografií

Cena: 3.000,– Kč


Památka na svatební přípravy nevěsty včetně obřadu a části svatební hostiny

4 hodiny práce fotografa

Výběr z při­b­ližně 200400 snímků

obvyklé fotografování zahrnuje pří­jezd ženicha a nevěsty, obřad a následné portrétní a společné fotografie v pros­torách a přímém okolí,

portréty novo­manželů a skupinová fota svate­bčanů v okolí

počáteční průběh hostiny

50 ks Vámi vybraných upravených fotografií na CD/​DVD

10 ks Vámi vybraných retušo­vaných fotografií

Cena: 5.000,– Kč


Památka na celý svatební den

Nabídka pro náročné, kteří chtějí snímky z celého dne od přípravy nevěsty po pří­jezd na hostinu a část jejího průběhu včetně focení novo­manželů v blízkém prostředí
8 hodin práce fotografa

Výběr z při­b­ližně 400800 snímků

100 ks Vámi vybraných upravených fotografií na CD/​DVD

20 ks Vámi vybraného snímku ve špičkové kval­itě s pro­fe­sionální retuší,

dopravné v rámci Stře­dočeského kraje a Prahy v ceně balíčku.

Cena: 8.000,– Kč


Portrét:

Nabídka pro každého kdo by si přál ucho­vat vzpomínku na svůj vzh­led v určitém období života

13 hodiny práce u Vás doma nebo v jiných dohod­nutých prostorech.

Výběr z při­b­ližně 50-​ti snímků z focení.

35 ks vybraných vyre­tušo­vaných fotografií

Cena: 1.500,– Kč

Jakéko­liv úpravy stá­va­jící nabídky lze dopředu dohodnout.

Pro­duk­tová fotografie:

Rád vytvořím port­fo­lio Vašich pro­duktů a pomohu tím zlepšit služby a nabídku Vašeho bussinesu.

Doprava:

pokud v dalších cen­ových nabíd­kách není uve­deno jinak, je dopravné pro blízké okolí 5, – Kč/​za ujetý km

Pokud budete mít zájem o služby nad rámec smlu­vené zakázky činí sazba 499,– Kč /​hod.


V pří­padě že neb­udete spoko­jeni s výsled­kem, při­padají vešk­erá práva na fotografie autorovi, ale zákazník neplatí nic — a to je fér.