TĚLO: PEN­TAX K20D — Český návod ZDE

- Pro­fe­sionální dig­itální zrcadlovka, rozlišení 14,6 Mpx, ISO6400, záz­nam do JPEG a RAW.

OBJEK­TIVY:

SIGMA 10-​20mm f/3,55.6 EX DC HSM

- širokoúhlý objek­tiv — velmi využí­vaný pro šířku záběru, plas­tičnost a vstup do scény

PEN­TAX DA 18-​55mm smc f/3,55,6 AL II

- kla­sický setový objek­tiv využívám v přírodní a kra­jinářské fotografii větši­nou ve spo­jení s polar­iza­čním filtrem

HOYA SMC wide-​AUTO

- Přenosný, lehký a kom­pak­tní pevný objek­tiv — volný k prodeji — 1200

PEN­TAX DA 35mm f/2,8 Macro Limited

- v součas­nosti nejpouží­vanější sklo, které fokální vzdáleností imi­tuje lid­ské oko, doporučil bych každému začí­na­jícímu fotografovi.

PEN­TAX — A 50mm f/1.4 M42
- krásný, kovový, sta­bilní a his­torický objek­tiv s bajonetem M42.
- výs­tu­pem jsou orig­inální fotografie s krás­nou kres­bou, toto sklo je mé nejoblíbenější.

VOLNA 80mm f/2.8

- VOLNA — Objek­tiv z Ruského Kieva — objek­tiv předělaný nějakým fotoamatérem

Orestor 135 f/2.8 — Meyer-​Optics BokehMon­ster

- skvělý objek­tiv, který je v současné době ve fázi testování — výsledky jsou pozoruhodné

PEN­TAX DA 55-​300mm f/4,05,8 ED

- objek­tiv na sport nebo kon­certy, kla­sický tele­zoom s výbornou výs­tupní kval­i­tou — snad jen světel­nost by mohla být o něco lepší.

CANON 500N18-​55mm f/3,55,6 — k prodeji

Cena: 1500 Kč včetně objek­tivu a brašny Pen­tax
sekce Kon­takt a více infor­mací v horním menu
PŘÍS­LUŠEN­STVÍ

- sta­tiv, panora­mat­ická hlava, fotopozadí s držákem, 150w halo­gen na dosví­cení, odrazné desky(stříbrná, zlatá, bílá).

- externí blesk Sam­sung SEF-​36PZF

Kom­pletní retuš fotografie

Retuš částí těla

Retuš očí a vrásek