Vypěstované parapetové chilli

Ve svém živ­otě se zabývám také pěs­továním chilli papriček, proto zde hodlám uveře­jnit sérii článků a infor­mací které Vám mohou pomoci při vypěs­tování papriček a vlast­ního koření.


Zároveň tuto stránku hodlám věno­vat tipům, trikům a infor­ma­cím, které by jinak zapadly v nepře­berném moři inter­ne­tových fór.

Budu rád když Vám svými zkušenos­tmi pomohu dosáh­nout neza­pomenutel­ných skl­izní, zážitků při péči o ros­tliny a odpočinku v této uspěchané době.

Děkuji za pozornost a nyní již vzhůru do čtení!

První článek

Vítám Vás ve světě chilli
Uvítání do světa chilli
První článek se zabývá výběrem semínek a první fáze vedoucích k rozhod­nutí jestli je tato plo­d­ina vhodná i pro Vás.

Druhý článek

Vítám Vás ve světě chilli

Péče o chilli sazenice
Druhý článek se zabývá prvot­ními prob­lémy spo­jenými s malými sazenicemi včetně pre­ven­tivní péče, která je důležitým aspek­tem pro spoko­jený růst Vašich rostlin.

Třetí článek

Vítám Vás ve světě chilli
Finální pře­sazení
Třetí článek Vás provede finál­ním pře­sazením a prob­lémy které mohou potkat každého, včetně tajného tipu kterým jsem ukončil před­chozí článek.