CHILLI GROWER

PRODEJ CHILLI SEMÍNEKPĚS­TO­VAT CHILLI MŮŽETE I VY!
WWW​.CHILLI​.TK

FOTOGRAF

Přejdětě k ukázkovým fotografiím

ZRE­AL­IZUJI VAŠI PŘED­STAVU DOKON­ALÝCH FOTOGRAFIÍ JAK PRO­DUKTU, TAK OSOBY

WEBMASTER

VYTVOŘÍM PRO VÁS WEBOVOU STRÁNKU, PREZENTACI NEBO ESHOP.

Žít jsem začal ve střed­ních Čechách roku, kdy odborníci odhadli počet lidí na 5 mil­iard na naší plan­etě.

Pos­tupně jsem se prot­loukal živ­otem a zažil skvělé chvilky s kamarády v jižních Čechách, což ve mě probudilo potřebu tyto okamžiky ucho­vat.

Podle osobní foto­ga­lerie jsem začal fotografo­vat roku 2004 fotoa­parátem Sony DSC-​P93, který byl nahrazen roku 2009 zrcadlovkou PEN­TAX K20D. Pos­tu­pem času se z koníčku stává prostředek k vyjádření vlast­ního pohledu na svět.

V součas­nosti pracuji v IT a ve vol­ném času fotím. Kromě toho se věnuji pěs­továním chilli papriček, které jsou také motivem mnoha mých snímků.

Snažím se mít na paměti, že realita je pod­statná pokud jde o to co a jak děláme, ale naprosto nepod­statná pokud jde o výsledek fotografie.
Proto se v post­pro­cesu snažím o ‚chcete-​li, „mou vlastní realitu“.

Díky za návštěvu!

Mar­tin Bušek

Svo­boda jed­noho končí tam, kde začíná svo­boda druhého.

John Stu­art Mil