• Portrétní fotografie — uchove­jte si vzpomínku na krásné okamžiky vašeho života..

  • Svatební fotografie — Svěřte péči o fotografické služby tak jedinečného dne profesionálovi…

  • Dokáži zařídit aby Vaše výtvory byly prostě k nakousnutí.…

  • Chcete-​li si vyz­do­bit stěnu oblíbe­nou ros­tli­nou či Vaším domácím mazlíčkem…

  • Zajímá Vás inscen­o­vaná fotografie? Není žádný problém.…

  • Kra­jinky jsou doména nástěn­ných obrazů — kdyby Vás nějaký zau­jal, budu rád když ozdobí Váš byt či kancelář…

  • Chtěli by jste vyfotit MAKRO fotografii? Kon­tak­tu­jte mě pro bližší informace!

Vítám Vás na stránkách člověka, který si dává za cíl fotit tak, aby půso­bil radost jak tvůrci, tak zákazníkovi.

Zní to zvláštně, ale toto rozhod­nutí chci dodržo­vat dokud mě fotografování této real­ity bude uspokojovat.

Máte-​li nějakou otázku, připravil jsem sekci KON­TAKT kde si můžeme dom­lu­vit schůzku — zde můžeme tuto vizi krásně probrat.

Fotím svatby, pro­duk­tovou fotografii, portréty, reportáže, kon­certy, food design, prezen­tace Vašeho pod­nikání… a další…

Rád Vám nabídnu své služby a výsled­nou fotografii zpracuji orig­inál­ním způ­sobem, dá-​li se to tak říci.